Röster om SocialaNyheter.se
Det här är en tjänst jag väntat på.
Maria Bjaring, grundare Second Opinion
Snacka om fiffig sajt, som gör det stora ännu större.
Fredrik Virtanen, Aftonbladet
Väldigt spännande social aggregeringssajt.
Martin Jönsson, Sveriges Radio

De hetaste nyheterna på SVD idag.

Visa:
SVD. DEBATT. Har det någonsin funnits en ambition att ta fram sanningen bakom mordet på Olof Palme? Vi ser allt fler tecken på motsatsen. En ny oberoende kommission bör tillsättas för att utvärdera mordutredningens arbete, skriver Lars Borgnäs och Gunnar Wall....
6 delningar idag  
LöskerMan @Morksuggan
Två foliehattar tjatar vidare. Lite nya vinklade “ sanningar” så får dårpippi 1&2 breda ut sig i MSM igen. - 2018-02-21 17:34
SVD. LEDARE. Hur hamnade vi här? På bara några decennier förvandlades ett av världens mest homogena länder till ett av Europas invandrartätaste. Från en plats där snart sagt alla föddes in i statskyrkan blev det ett land där islam är näst största religion. Det tidigare allt överskuggande projektet, bygget och värnet av nationalstaten, övergavs. I?stället utvecklades en humanitär stormakt. Bistånd till tredje världen, medling och konfliktlösning blev centrala värden. I?stället för i ett invasionsförsvar fann sig soldater plötsligt tjänstgöra i krigszoner på andra kontinenter. FN och internationella konventioner antogs vara en naturlig förlängning av det nationella intresset och blev en överideologi. En hel klass av statstjänstemän förvandlades på en generation till världssamveten. Vad var det som hände? Historie- och geografiprofessor Terje Tvedt skriver i “Det internasjonale gjennombruddet” (Dreyers forlag, 2017) om Norge, men boken är möjligen relevant också för Sverige. Man har inbillat sig att de norska, eller för all del västerländska, värderingarna i grund och botten är universella. För Tvedt är biståndsregimen och framväxten av det mångkulturella Norge två sidor av samma mynt. Tron på att utvecklingshjälp ska lyfta fattiga länder hänger ihop med föreställningen att storskalig migration kan hanteras utan allvarliga krockar. Tvedt härleder tankesättet till en naiv universalism. Man har inbillat sig att de norska, eller för all del västerländska, värderingarna i grund och botten är universella. De samhällen eller individer som ännu inte har blivit helt norska har betraktats som anomalier. Med lite hjälp – eller uppfostran – kommer alla att växa upp i harmoni. Denna ideologi var inte nödvändigtvis någon norsk eller ens nordisk egenhet, utan sammanföll med USA:s utrikespolitiska intressen under 1900-talet. Tvedt kallar den för det amerikanska århundradets universalism. Det internationella genombrottet på 1900-talet var nog så omvälvande som det nationella seklet innan. Men även om transformationen genomgicks i nära nog politisk enighet, och biståndspolitiken kunde finna genklang i arbetarrörelsens internationalism eller i den kristna missionstanken, var medborgarna inte helt med på resan. ”Invandringspolitiken utformades utan att folk visste vad som skedde.” – Invandringspolitiken utformades utan att folk visste vad som skedde, förtydligar Tvedt i tidskriften Minerva (29/11-17). Pådrivande var i?stället vad Tvedt kallar “det humanitär-politiska komplexet”. Det är en formulering som anspelar på Dwight D Eisenhowers varningar för att “det militär-industriella komplexet” på 1960-talet höll på att äventyra det liberala USA. Tvedt syftar på de tusentals individer som är verksamma i den myriad av biståndsorganisationer, internationella organ, tankesmedjor och institut som alla verkar för samma idé, och som har växt ihop med statsapparaten. I detta komplex kan exempelvis en position i det socialdemokratiska partiet eller på utrikesdepartementet växlas in mot ett toppjobb i ett organ för mänskliga rättigheter eller en global tjänst i FN-systemet utan några som helst tankar på målkonflikter. Tvedts historieskrivning rymmer flera sådana drastiska begrepp som vill ställa vår förståelse av samtiden på ända. Den “humanitär-politiska eliten” utövar “moralisk makt” i ett slags “godhetstyranni” där den som har invändningar mot avvägningarna i “den sekulära statsreligionens” etik och politik framställs som ond och utvecklingsfientlig. Känns det igen? Flera svenska debattörer har varit inne och nosat på samma problembeskrivning, men knappast med samma höjd som hos professor Tvedt. Det internasjonale gjennombruddet borde ges ut på svenska. Det är nog många som undrar vad som hände, här också....
48 delningar idag  
Ydalir @Ydalir1
Godhetstyranni - läs och förskräcks! - 2018-02-22 07:07
SVD. Ola Wong hade kunnat undvika missförstånd om han bara hört av sig. Under mina år som kulturminister har jag konsekvent arbetat för att försvara den konstnärliga friheten. Det skriver Alice Bah Kuhnke (MP) i sitt svar på Ola Wongs artikel i SvD....
3 delningar idag  
Elsa Westerstad @ElsaWesterstad · 1688 följare
Alice Bah Kuhnke skriver här att punkterna, dvs kraven, inte finns. - 2018-02-22 08:58
OBS! Visar bara de tre hetaste artiklarna.

Logga in med din e-post för att se alla artiklar.Det är gratis och tar bara en sekund. Hej! / Ted